Tenor-Saxophon

Tenor-Saxophon

Matthias  spielt ein Selmer SA 80 Tenor-Saxophon.